HPIC এর পূর্ণরূপ কী ?

প্রশ্ন:  HPIC এর পূর্ণরূপ কী ? 


ক.  High plant liquid chromatography 

খ.  High performance liquid chromatography

গ.  High pressure liquid chromatography

ঘ.  High power liquid chromatography


উত্তর:  (খ) High performance liquid chromatography . 

ব্যাখ্যা:

HPIC এর পূর্ণরূপ হলো  " High performance liquid chromatography "  . 

Next Post Previous Post